Cryptowetten.nl

Dan blijft het merendeel van de bevolking in het ongewisse. Dat heeft uiteraard veel te maken met de onwetendheid over de internationaalrechtelijke (sub)organisaties en hun bevoegdheden. Het feit dat Nederland niet rechtstreeks deel uitmaakt van de G20, speelt waarschijnlijk ook een rol.

Toch moge het duidelijk zijn dat beslissingen van de G20 ook op het Nederlands financieel systeem invloed uit kunnen oefenen. Zeker nu zij de cryptovaluta in het vizier hebben, is dat het geval. In dit artikel zijn de betrokken organisaties voorzien van een woordje uitleg en wordt aangegeven wat er al dan niet op het spel staat.

G20: wat je moet weten over internationale invloeden op de cryptomarkt

Toen de G20 in maart 2018 samen zaten in Argentinië, kwamen ze niet tot een akkoord om cryptovaluta mondiaal te regelen. Wel gaven ze aan dat de FATF-standaarden ook op cryptovaluta zullen gaan gelden. Vooral het risico op witwaspraktijken en de financiering van terrorisme speelt de G20 parten. Daarop vroegen ze dan ook de Financial Action Task Force (FATF) om nog tegen oktober met een oplossing te komen voor de implementatie van de AML-standaarden in het cryptolandschap.

Het gaat stuk voor stuk om internationale en mondiale organisaties die het cryptolandschap wereldwijd trachten te reguleren. Uiteraard blijft het nog even wachten op wat men in oktober zal beslissen. Hieronder volgt echter een belangrijk overzicht om de betrokken instellingen en het belang van hun beslissingen te schetsen.

G20 en aansturing van de wereldeconomie

De G20 is een groep van landen die 90% van het mondiale bnp omvatten. De Europese Unie is lid van de G20, terwijl verschillende Europese landen ook over een individueel lidmaatschap beschikken. Nederland is op nationaal niveau geen lid van de G20, terwijl het wel de draagkracht van de beslissingen erkent. Hoe dan ook zijn de beslissingen van de G20 ook voor Nederland belangrijk. Via de Europese Unie sijpelen die beslissingen immers ook rechtstreeks door naar nationaal recht.

De G20 profileert zichzelf als een forum waar het via samenwerking het internationale financiële systeem vorm wil geven. Waar de afgelopen jaren de aandacht uitging naar de financiële crisis en de teruglopende groei van de wereldeconomie, blijkt men dit jaar meer aandacht te hebben voor andere aspecten die de internationale financiële wereld negatief kunnen beïnvloeden. Onder andere de regularisatie van cryptomunten ligt dan ook op de tafel van de G20.

Financial Action Task Force (FATF

De FATF waarover tijdens de G20 gesproken werd, is een intergouvernementele instelling. Deze instelling werd al in 1989 opgericht en heeft eigenlijk weinig met cryptovaluta te maken. Het voornaamste doel is het bestrijden van bedreigingen van het internationale financiële systeem. Hierbij focust het niet op cryptovaluta omwille van hun disruptieve werking, wel omwille van het feit dat cryptovaluta gebruikt worden om kapitaal wit te wassen en terrorisme te financieren.

Regelmatig maakt de FATF een evaluatie om na te gaan of haar aanbevelingen door de lidstaten wel voldoende opgevolgd worden. Bij die evaluaties zullen ook cryptovaluta een steeds belangrijkere rol spelen.

FATF-aanbevelingen

Om haar doelstellingen te bereiken, heeft de FATF een lijst met aanbevelingen uitgewerkt die internationale draagkracht hebben en het internationaal financieel verkeer sterk beïnvloeden. Die lijst wordt regelmatig herzien om zo de recentste evoluties voor te zijn. De G20 stuurt ook hier aan op een eventuele herziening van de FATF-aanbevelingen om zo de cryptomarkt te reguleren. Het gaat waarschijnlijk om de voorzichtigheid die financiële instellingen aan de dag moeten leggen wanneer een bankrelatie betalingen verricht of ontvangt die verband houden met cryptovaluta. Uiteraard kunnen die regels ook een stuk verder gaan.

AML-standaarden

De AML-standaarden (Anti Money Laundering) zijn voornamelijk gericht op het voorkomen van witwastransacties. Via de AML-standaarden tracht men marktmanipulatie, illegale handel, corruptie en belastingontduiking aan te pakken.

De AML-standaarden richten zich voornamelijk op de mondiale regeling van de financiële instellingen. Zij leggen die financiële instellingen dan ook verplichtingen op. Zo moeten ze bijvoorbeeld nagaan of hun cliënten al dan niet betrokken zijn in witwascircuits. Ook hier zal men cryptovaluta steeds vaker aan de bestaande AML-standaarden verbinden of aanpassingen voorzien.

Wat moeten we verwachten van het ingrijpen door de G20?

Vorige jaren heeft de G20-berg wel vaker een muis gebaard. Het feit dat men nu over wil gaan tot een striktere aanpak van witwaspraktijken via cryptovaluta, is echter een positief signaal. Toch behoeft dat ook enige relativering. Zo hanteert men in Nederland (onder Europese impulsen) reeds een vrij strikte regulering met betrekking tot het tegengaan van witwaspraktijken. Een schokgolf hoeven we in het nationaal financieel stelsel dus niet te verwachten. Wel kunnen de nieuwe aanbevelingen en standaarden duidelijkheid scheppen over hoe financiële instellingen moeten omgaan met crypto-investeerders en -makelaars. De financiële instellingen waren al langer vragende partij. Red flags die hen moeten wijzen op hun meldingsplicht, hoeven ze waarschijnlijk niet te verwachten.

Hoe dan ook zullen de beslissingen van de G20 geen negatieve gevolgen hebben voor betrouwbare crypto-investeerders. Enkel voor zij die gebruik maken van zogenoemde cryptomixers of grote sommen cashgebruiken om cryptovaluta aan te kopen, zouden wel eens sneller tegen de meldingsplicht van de bank kunnen aanlopen. Hoe dan ook liepen zij ook nu al dat risico en kiezen banken steeds sneller om in dergelijke gevallen hun opzegrecht te gebruiken.

Een belegger te goeder trouw hoeft zich dus weinig zorgen te maken. Overigens zal die belegger misschien net voordeel halen uit de betere regularisatie van de cryptomarkt: helpt de G20 niet om de cryptomarkt een betere reputatie te bezorgen? Voor een antwoord op die vraag is het nog even afwachten. In oktober 2018 zal meer duidelijkheid volgen.

In een (crypto) wereld waar veel onduidelijkheid heerst over onder andere de juridische en administratieve kant, wil ik middels CryptoWetten.nl duidelijkheid geven over hoe het echt zit.

View Comments

Er zijn momenteel geen reacties.
Volgend bericht