Cryptowetten.nl

Staatssecretaris Snel beantwoordde enkele van die vragen. Bovendien ging ook de aandacht naar enkele subvragen. Denk maar aan de behandeling van loon in cryptovaluta of het minen van cryptomunten door een BV.

Lang niet alleen particulieren investeren in cryptovaluta. De laatste jaren ging de aandacht van de fiscus echter voornamelijk naar hun belastingaangifte. Zo had Staatssecretaris Snel al verschillende keren aangegeven dat zij hun cryptobezittingen in box drie dienen aan teven. Wel zou een miner of actieve handelaar met vakkennis een aangifte moeten doen in box 1. Over de situatie voor de BV was er echter minder duidelijkheid. Naar aanleiding van een brief van Staatssecretaris Snel op 28 mei 2018, kunnen we echter ook die vragen beantwoorden. De krijtlijnen van die brief zijn hieronder te vinden.

BV ontvangt tegenprestatie in cryptovaluta

Een onderneming kan een betaling in cryptovaluta ontvangen. In dat geval moet het ontvangen bedrag fiscaal omgerekend worden naar een equivalent in euro’s. Dat omgerekend bedrag zal de onderneming dan tot zijn omzet rekenen. Dit is zowel het geval voor het bepalen van de winst en de bijbehorende inkomsten- en vennootschapsbelasting als voor het bepalen van de omzetbelasting. De fictieve omrekening zal natuurlijk niet altijd met de realiteit overeenkomen. Op het moment van de effectieve omzetting kan er immers sprake zijn van winst of verlies. Ook met dat valutaresultaat zal men rekening dienen te houden.

BV bezit cryptovaluta

Zijn er cryptomunten aanwezig op het moment van de balansdatum? Dan moeten zij gewaardeerd worden volgens het goed koopmansgebruik. Meestal zal het gaan om een kwalificatie als vlottende activa, in sommige uitzonderlijke omstandigheden kunnen ze echter ook als voorraden gekwalificeerd worden. Hoe dan ook zullen ze gewaardeerd moeten worden op de historische kostprijs (wat de BV ervoor betaalde) of op de lagere marktwaarde.

Dat heeft een belangrijk gevolg wanneer de cryptomunten in waarde stijgen. De winst hoeft immers niet direct in rekening te worden gebracht. Enkel op het moment van de verkoop van de cryptomunten is dat wel het geval en zal de onderneming alsnog een vennootschapsbelasting moeten betalen. In het kader van fiscale optimalisatie is dat geen onbelangrijk gegeven.

Keuzevrijheid voor de DGA

Een directeur-grootaandeelhouder heeft in principe de keuze om de cryptovaluta privé aan te kopen of via de BV. In de praktijk zal het verwachte rendement een belangrijke rol spelen. Een persoonlijke aankoop is volgens boekhouders het interessantst indien fikse koersstijgingen verwacht worden, tenzij ze wél in box 3 zouden belast worden. Een eventueel verlies kan bij een niet-beroepsmatige aankoop overigens niet fiscaal in mindering worden gebracht. Indien de cryptomunten aangekocht werden in de BV, is dat wel het geval.

Betalen van loon in cryptovaluta

De BV kan (een deel van) het loon uitbetalen in cryptomunten. In dat geval zal men voor de aangifte van de loonbelasting eveneens een omrekening moeten maken naar euro’s. Fiscaal gezien geldt dezelfde behandeling als het betalen van loon in natura.

Minen van cryptovaluta door een BV

Indien een BV cryptomunten mined, bevindt hij zich in de werkingssfeer van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Ten gevolge hiervan behoort het minen tot de winstsfeer van de BV. De resultaten van het minen moeten dan volgens goed koopmansgebruik in aanmerking worden genomen. Wel kan de BV de kosten voor het minen, denk maar aan de aankoop van hardware en de bijhorende energiekosten, als kost boeken.

In een (crypto) wereld waar veel onduidelijkheid heerst over onder andere de juridische en administratieve kant, wil ik middels CryptoWetten.nl duidelijkheid geven over hoe het echt zit.

View Comments

Er zijn momenteel geen reacties.
Volgend bericht