Cryptowetten.nl

Er lijken wel voortdurend nieuwe cryptocoins op de markt geïntroduceerd te worden. Wanneer zo’n nieuwe coin op de markt terechtkomt, wikken en wegen investeerders het potentieel ervan af. Hiervoor komen ze vaak terecht bij de whitepaper waarin de visie, de toekomstplannen, een tijdlijn en allerhande doelstellingen uit de doeken worden gedaan.

Hoe kunnen we echter een ICO boordevol potentieel onderscheiden van een broertje die nooit de verwachtingen waar zal maken? Hoe is men er bovendien zeker van dat het niet gaat om een malafide initial coin offering, zoals Prodeum en LoopX het eerder al deden? Wij zetten enkele krachtlijnen op een rijtje. Dat het niet zo eenvoudig is, staat alvast buiten kijf.

Nationale regelgeving speelt een rol

Aangezien een ICO niet via een bank of een ander (onafhankelijk) orgaan verloopt, heeft een investeerder zelden voldoende zekerheden op het moment van de introductie. Er is dan ook weinig internationale regelgeving omtrent een ICO, terwijl verschillende overheden wel alles in het werk stellen om alles zo eerlijk en transparant mogelijk te laten verlopen.

In Europa blijven we momenteel steken bij een herziening van de antiwitwasrichtlijn. Een goede voorafgaande studie blijkt daarom andermaal aangewezen te zijn.

In Australië is er bijvoorbeeld een registratie- en rapportageverplichting terwijl ook Japan sterk inzet op regelgeving. ICO’s van bedrijven in die landen bieden dan vaak extra gemoedsrust.

In Nederland liggen de kaarten dan weer anders. ICO’s vallen hier in principe nog niet onder de financiële toezichtwetgeving én de Europese richtlijn is nog niet geïmplementeerd in nationale wetgeving. Hoeft dat dan automatisch te betekenen dat Nederlandse ICO’s niet helemaal veilig zijn? Niet per se. Zo werken een aantal Nederlandse ICO’s samen met toezichthouders die de nodige garanties moeten brengen. Hieronder lichten we die Nederlandse regelgeving trouwens ook verder toe.

Hoe dan ook kunnen we het niet voldoende benadrukken: doe steeds vooraf een onderzoek naar de toepasselijke regelgeving. Een bedrijf dat een ICO regelt vanaf een eiland waar je nog nooit van hoorde, moet automatisch de nodige portie argwaan opwekken. Bovendien moet je bij een buitenlandse ICO denken aan enkele praktische zaken. Zo wil je de beklaagde vast niet dagen voor een rechtbank in Burkina Faso?

Nederlandse wetgeving omtrent ICO’s

Zoals eerder gezegd is de Nederlandse wetgeving omtrent ICO’s heel beknopt. Onthoud in de eerste plaats dat deze wetgeving enkel van toepassing is op Nederlandse ICO’s. Reeds eerder haalden we aan dat in ieder land andere regels gelden, waardoor Nederlandse ICO’s automatisch al een voordeel kennen.

In de praktijk vallen ook Nederlandse ICO’s maar zelden onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Vaak heeft dat te maken met de bijzondere structuur van zo’n ICO. Slechts heel uitzonderlijk kan de Autoriteit Financiële Markten toezicht uitoefenen, dat is bijvoorbeeld het geval indien de aankoop gewoon een recht geeft op een deel van een toekomstig rendement en niet op de coin zelf. Indien er een vermoeden bestaat dat de ICO onder diens toezicht valt, kan daar wel een melding van worden gemaakt.

Weet tot slot dat de Sanctiewet en de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) over het algemeen van toepassing zijn op een Nederlandse ICO. Hierdoor moeten zij in principe een identificatie- en verificatieonderzoek voeren en moeten ze ongebruikelijke transacties melden.

Alsook sanctielijsten, bijvoorbeeld in het kader van sancties ter voorkoming van de financiering van terroristen, moeten door het bedrijf geconsulteerd worden. Waarom dat voor de investeerder belangrijk is? Indien een Nederlandse ICO onvoorwaardelijke anonimiteit garandeert, kan dat erop duiden dat het bedrijf het niet zo nauw neemt met de wettelijke regels. Uiteraard is dat een groot risico.

Vooraleer je investeert: onderzoek de risico’s

Voorgaand puntje toonde het al aan: vooraf verricht je maar beter een onderzoek naar de risico’s die verbonden zijn aan de investering. De toepasselijke regelgeving, het al dan niet ontbreken van onafhankelijk toezicht, de anonimiteit van de oprichters en de transparantie spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol. Wanneer de beloofde rendementen erg hoog liggen, stellen we ons eveneens maar beter kritisch op.

Zorg er bovendien voor dat je beschikt over de specialistische kennis om de achterliggende structuur uit te dokteren. Beschik je hier niet over? Dan kan je uiteraard allerhande onderzoeken inlezen. Op die manier kan je voorkomen dat je investeert in een piramidespel of een of andere vorm van Ponzifraude. De aanwezigheid van een goed uitgewerkte whitepaper is natuurlijk een eerste signaal dat het wel degelijk gaat om een bonafide ICO. Wanneer bovendien de namen van de oprichters worden gecommuniceerd en zij gewoon vindbaar zijn via sociale media, krijg je al meteen een idee van de positieve intenties die achter die whitepaper verscholen gaan.

Vooraleer je investeert: onderzoek het potentieel

Zelfs wanneer het gaat om een bonafide ICO, hoeft dat nog niet automatisch in een investering te resulteren. De whitepaper doornemen is echt een must. Hierin zal het achterliggend bedrijf zijn intenties uit de doeken doen en zijn roadmap kenbaar maken. Een spijtige zaak is dat diezelfde bedrijven zelden een grondige marktstudie naar voren schuiven. Zelfs wanneer ze die lieten uitvoeren, houden ze die gegevens liever geheim.

Toch hoef je zelf niet te vertrekken van jouw buikgevoel. Ga zelf na of het gaat om een uniek systeem, of (en waar) er concurrenten zijn en of het al dan niet een antwoord vormt op een huidige of toekomstige noodzaak voor (een deel van) de samenleving. Je hoeft uiteraard geen duur onderzoeksbureau in te schakelen. Vaak gingen anderen je al voor en kan je dergelijke verslagen gewoon op het net terugvinden. De aanwezigheid van een community, eventuele partners waar het bedrijf mee samenwerkt en praktische toepassingen waaraan men werkt, kunnen eveneens duiden op het bestaan van een breed draagvlak.

Uiteindelijk is en blijft een investering iets dat op lange termijn in winst moet resulteren. Daarom zullen we ook vanuit financieel oogpunt het noodzakelijke onderzoek moeten verrichten. Prognoses zijn vaak niet beschikbaar of weinig accuraat. Dat hoort nu eenmaal bij het bestaan van een startup. Wel kan je kijken naar eerdere soortgelijke ICO’s en hun financiële evolutie onder de loep nemen. Onder andere het aantal beschikbare munten, de aankoopprijs ervan en de eventuele te besteden limiet zijn belangrijke variabelen. Een grotere hoeveelheid munten heeft bijvoorbeeld een lagere aankoopprijs als voordeel, terwijl een minder snelle stijging bij kapitaalinjecties het voornaamste nadeel is. Ook het omgekeerde geldt: bij een lagere hoeveelheid munten is er sprake van een hogere volatiliteit en een toegenomen risico.

Wanneer de afweging tussen de risico’s en het potentieel positief is, kan je uiteraard overgaan tot een investering in de ICO. Hier geldt de algemene tip die iedere belegger meekrijgt: investeer niet al je spaargeld maar kies voor voldoende diversiteit. Investeer in verschillende takken en segmenten en kies niet enkel en alleen voor cryptomunten. Hierdoor verwerk je immers extra zekerheid in een beleggingsportefeuille.

In een (crypto) wereld waar veel onduidelijkheid heerst over onder andere de juridische en administratieve kant, wil ik middels CryptoWetten.nl duidelijkheid geven over hoe het echt zit.

View Comments

Er zijn momenteel geen reacties.
Volgend bericht